Scroll to top
ТАНИЛЦУУЛГА

Улаанбаатар албан ёсны фен клуб нь Челси клубийн Монгол дахь дэмжигчдийн хоорондын харилцааг өргөжүүлэх, хотол үүсгэх цаашлаад Лондон дахь Челси клубтай хамтран ажиллах зорилготой 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

0
оноос үйл ажиллагаа
эхэлсэн
0
онд албан ёсоор
бүртгүүлсэн
0
гишүүнтэй