Scroll to top

Челсигийн эмэгтэй баг

Челсигийн эмэгтэйчүүдийн баг нь үзүүлэлт, хөгжилд бүрэн суурилсан баг юм.

Челсигийн академи

Челсигийн хөлбөмбөгийн клуб нь 9-23 насны тамирчдын академитай.