Премьер
лиг

5

Аваргуудын
лиг

1

Английн
цом

7

Лигийн
цом

5
Монголын Челсигийн Фэн Клуб
Бүртгэл
Овог:
Нэр:
Хүйс:
Төрсөн өдөр:
Боловсрол:
Утас:
И-мэйл:
Хаяг: