Премьер
лиг

5

Аваргуудын
лиг

1

Английн
цом

7

Лигийн
цом

5
Мэргэн буучид
Нэр Пр/ лиг Анг/ цом Лиг/ цом Ав/ лиг Бусад Нийт