Премьер
лиг

5

Аваргуудын
лиг

1

Английн
цом

7

Лигийн
цом

5
Аваргуудын лиг 2016/2017
Клуб Хэсэг А Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг B Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг C Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг D Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг E Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг F Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг G Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо
Клуб Хэсэг H Т/т Хо Тэ Хг Гоол Г/а Зө Оноо